nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

nakladatelství Prometheus
Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platnou schvalovací doložku MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus


                                                                       VÝHODNÁ NABÍDKA!

Máme pro vás připraveny soubory publikací za zvýhodněnou cenu, které nabízíme všem našim odběratelům.

Jejich přehled naleznete zde.   


nakladatelství Prometheus

 

                        UPOZORŇUJEME NA NÁSLEDUJÍCÍ TITULY
                                                                  
                                *) připravované tituly            

 

FYZIKA PRO GYMNÁZIA
Fyzika pro gymnázia - Mechanika, 5. přepracované vydání doplněné CD

 

V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva mechaniky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky.

 

 

 

 

 

 

NOVÁ ŘADA UČEBNIC MATEMATIKY PRO SŠ
Matematika pro SOŠ - Základní poznatky 
Matematika pro SOŠ - Planimetrie 
Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost
a statistika - novinka
  
Matematika pro SŠ - Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice (kniha + CD) *)
Matematika pro SŠ - Mocninné funkce, goniometrické funkce *)
Matematika pro SŠ - Stereometrie *)
Matematika pro SŠ - Analytická geometrie *)
Matematika pro SŠ - Posloupnosti a řady, finanční matematika *)
Matematika pro SŠ - Diferenciální a integrální počet *)

 

 

PŘEPRACOVANÁ BAREVNÁ VYDÁNÍ UČEBNIC:
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl                 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl                 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl                 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl  
Pracovní sešit z matematiky pro 6. ročník      Prac. sešit z mat. pro 8. ročník 
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl                 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl˙  
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl                 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl 
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl                 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl - novinka 
Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník      Pracovní sešit z matematiky pro 9. ročník *)

 

Časopis Matematika-fyzika-informatika
Do roku 2012 vyšlo 21. ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku vychází časopis v elektronické podobě, zdarma dostupný všem, na internetové adrese mfi.prometheus-nakl.cz. V roce 2014 vyjde 5 čísel 23. ročníku časopisu, každé o rozsahu 80 stran. Časopis Matematika-fyzika-informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce.

 

 

 

 Pro správnou funkci stránek je nutné, aby byl v prohlížeči aktivován JavaScript (více informací o nastavení ).