nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

nakladatelství Prometheus
Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platnou schvalovací doložku MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR________________________________________________________________________________________Vážení zákazníci,

rádi bychom vás upozornili, že dne 10.12.2021 bude ukončen prodej pro jednotlivce (dobírky).

Dále vás upozorňujeme, že INVENTURY budou zahájeny 27.12.2021.

Těšíme se na vaše objednávky, které začneme znovu vyřizovat od 9.1.2022.Přejeme vám krásné Vánoce, vše nejlepší v novém roce a hlavně pevné zdraví.PROMETHEUS, spol. s r. o. ________________________________________________________________________________________  V minulých letech Prometheus spustil webový portál pro prodej E-KNIH. Najdete zde některé naše publikace v elektronické podobě.Elektronické publikace si můžete koupit na adrese www.prometheus-eknihy.cz.Data z CD, která jsou nedílnou součástí učebnic, naleznete na www.prometheus-data.cz.Častější informace o novinkách a zajímavostech z nakladatelství naleznete na Facebooku.

NOVINKY NA
E-KNIHÁCH
nakladatelství Prometheus

 

                                 KNIŽNÍ NOVINKY

 

Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet

P. Pavlíková – F. Procházka 

 

Další díl nové řady učebnic matematiky pro střední školy má opět jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu, pokrývá tematický celek Diferenciální a integrální počet. Učebnice je rozdělena do kapitol Funkce-opakování, Spojitost funkce, Limita funkce, Derivace funkce, Průběh funkce, Primitivní funkce, Určitý integrál.

 

Knihu prodáváme jak tištěnou, tak jako e-knihu

 

Matematika v příkladech, 1. díl

M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec

 

Novinku z nakladatelství Prometheus ocení zvláště v této covidové době studenti i učitelé středních škol.

 

Netradičně pojatá sbírka obsahuje skupiny úloh k jednotlivým tématům matematiky (číselné obory a absolutní hodnota reálného čísla; mocniny a odmocniny; výrazy; rovnice, nerovnice a jejich soustavy; funkce; exponenciální funkce; logaritmické funkce; goniometrie) v obdobných variantách A, B, C, D zaměřených zpravidla na jeden jev, případně na několik jevů. Varianta A je řešená a poskytuje obvykle jeden z možných způsobů řešení, který lze využít k řešení úloh variant B, C, D, jejichž výsledky jsou uváděny vždy za řešením úlohy A. Formulace zadání úloh (případně i zápisy řešení a výsledků úloh) jsou v určitých případech záměrně různorodé s ohledem na jejich možný výskyt i v zadáních společné písemné části maturitní zkoušky z matematiky.

 

Díky takto sestaveným čtveřicím a řešené variantě A je žákům poskytnuta možnost dobře si procvičit dané učivo a osvojit si je. Mohou systematicky a zejména samostatně studovat a připravovat se nejen k maturitní zkoušce z matematiky, ale i k přijímací zkoušce na vysokou školu.

 

Učitelům usnadní jejich přípravu na vyučování a přispěje k optimalizaci vyučování, ke kontrole znalostí a dovedností žáků a jejich objektivní klasifikaci. Umožní snadněji individualizovat práci žáků různé studijní úrovně, uplatňovat samostatnou práci žáků ve vyučování i mimo ně. Důležitý je vhodný výběr z nabídnutých úloh ve sbírce s ohledem na postavení matematiky na dané střední škole.

 

 

Přehled středoškolské fyziky (kniha + CD)

E. Svoboda a kol.

Současné, 6. upravené a doplněné vydání Přehledu středoškolské fyziky obsahuje všechna témata středoškolské fyziky, která by měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace nově vychází s elektronickým doplňkem nazvaným Přehled PLUS, který je ve formě CD nedílnou součástí knihy. Data obsažená na CD jsou majitelům 6. vydání dostupná i na webových stránkách nakladatelství Prometheus (www.prometheus-data.cz). 

 

Přehled PLUS tvoří sedm samostatných částí, a to: Rozšiřující učivo, Úlohy k učivu, Testové úlohy z fyziky (počítačová aplikace), Zajímavá fyzikální témata, Historické poznámky, Informační zdroje na internetu a Literatura.

 

 

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková - V. Karásková - B. Kroupová

Nově koncipovaná sbírka obsahuje především úlohy, které vycházejí z běžných životních situací a pobízejí řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na internetu, vymýšlení různých způsobů řešení úloh i experimentování. Sbírka rovněž obsahuje řadu námětů na provádění pokusů, pozorování a realizaci fyzikálních projektů. K řešení zadaných problémů musí žáci používat vědomosti z různých vyučovacích předmětů, při pokusech uplatní i svoje manuální dovednosti. Sbírka má rozsah 200 tiskových stran a je členěna do 9 kapitol. Nedílnou součástí celé sbírky je přiložené CD, které obsahuje výsledky a řešení jednotlivých úloh v rozsahu téměř 120 tiskových stran.

 Pro správnou funkci stránek je nutné, aby byl v prohlížeči aktivován JavaScript (více informací o nastavení ).