nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

nakladatelství Prometheus
Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platnou schvalovací doložku MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

 
                          UPOZORŇUJEME NA NÁSLEDUJÍCÍ TITULY
                                                                                      
            *) připravované tituly

 

SBÍRKA APLIKAČNÍCH ÚLOH ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY
J. Robová a kol.

Záměrem publikace je poskytnout učitelům a žákům středních škol reálné aplikační úlohy z různých oblastí matematiky a ukázat tak užitečnost matematiky, jako důležitého nástroje pro řešení různých situací v běžném životě. Sbírka pokrývá základní partie středoškolské matematiky, a to zejména témata:

základní pojmy (zejména procenta),                goniometrie,
rovnice, nerovnice a jejich soustavy,                planimetrie a stereometrie,
funkce, jejich grafy a vlastnosti,                      pravděpodobnost.

Ke každému tématu jsou uvedeny vzorové příklady, více ...

 

FYZIKA PRO GYMNÁZIA
Fyzika pro gymnázia - Mechanika, 5. přepracované vydání doplněné CD

 

V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva mechaniky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky.

  

 

PŘEPRACOVANÁ BAREVNÁ VYDÁNÍ UČEBNIC:
O. Odvárko - J. Kadleček


Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl                 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl                 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl                 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl  
Pracovní sešit z matematiky pro 6. ročník      Pracovní sešit z matematiky pro 8. ročník 
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl                 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl   
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl                 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl 
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl                 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl
Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník      Prac. sešit z mat. pro 9. ročník - novinka

 

NOVÁ ŘADA UČEBNIC MATEMATIKY PRO SŠ


Matematika pro SOŠ - Základní poznatky 
Matematika pro SOŠ - Planimetrie 
Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost
a statistika
  
Matematika pro SŠ - Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice (kniha + CD) *)
Matematika pro SŠ - Mocninné funkce, goniometrické funkce *)
Matematika pro SŠ - Stereometrie *)
Matematika pro SŠ - Analytická geometrie *)
Matematika pro SŠ - Posloupnosti a řady, finanční matematika *)
Matematika pro SŠ - Diferenciální a integrální počet *)Pro správnou funkci stránek je nutné, aby byl v prohlížeči aktivován JavaScript (více informací o nastavení ).