nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

Matematika-fyzika-informatika (zdarma ke stažení zde)

Časopis pro výuku na základních a středních školách.
ISSN 1805-7705, vychází čtyřikrát ročně, vydává PROMETHEUS, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF.

Vedoucí redaktor: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Adresa redakce: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

V tomto roce bude vycházet již 29. ročník časopisu, v jehož vydávání dochází k určitým změnám. 
Časopis vychází jako čtvrtletník.

  
Časopis vychází od roku 1991 a navazuje na dlouholetou tradici vytvořenou časopisem Matematika a fyzika ve škole. Kromě odborných a metodických příspěvků časopis uveřejňuje materiály a informace pro další vzdělávání učitelů a žáků, přehledné články o výuce v zahraničí, informační recenze zajímavých publikací a zprávy o konferencích a seminářích pro učitele.

      Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden v „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.
      Od 22. ročníku změnil časopis zásadním způsobem svoji podobu, vychází jako internetový časopis. Adresa domény, na níž je časopis bez omezení dostupný všem zájemcům, je www.mfi.upol.cz. Redakce časopisu vyzývá učitele nejen k tomu, aby časopis sledovali, ale aby i nadále do něho přispívali zajímavými a aktuálními příspěvky.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus