Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta

klikni pro větší náhled

Cena: 130 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 88
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011478
ISBN: 978-80-7196-427-8

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Seznamuje s tím, co je poměr (tvoření kuchařských receptů), přímá a nepřímá úměrnost (trojčlenka) a procenta (úrokové sazby vkladů a úvěrů). Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena řada úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-3269/2017 dne 7. února 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011477 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - Zlomky; celá čísla; racionální čísla cena: 130 Kč  
  1011479 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly cena: 130 Kč  
  1011480 Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník ZŠ - soubor úloh cena: 178 Kč