nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
D. Mandíková - V. Karásková - B. Kroupová
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia


Předpokládaná cena: --- Kč
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 1411496
Předp. termín vydání v roce 2018

katalog nakladatelství Prometheus

Nově připravovaná Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia obsahuje především úlohy, které vycházejí z běžných životních situací a pobízejí řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na internetu, vymýšlení různých způsobů řešení úloh i experimentování. Sbírka obsahuje rovněž řadu námětů na provádění pokusů, pozorování a realizaci fyzikálních projektů. K řešení zadaných problémů musí žáci používat vědomosti z různých vyučovacích předmětů, při pokusech uplatní i svoje manuální dovednosti.

Sbírka je členěna do kapitol, které obsahují poznatky týkající se jednotlivých oblastí fyziky: fyzikální měření a práce s grafy, vlastnosti látek a těles, pohyb a síla, práce, výkon, energie, mechanika kapalin a plynů, akustika, elektřina a magnetismus, optika, jaderná energie a Země a vesmír.

Jednotlivé kapitoly obsahují v úvodu úlohy početní a problémové, řazené se vzestupnou obtížností; dále pokračují náměty na jednoduché pokusy a návrhy na laboratorní práce a projekty.


katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus