nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 


JAK OBJEDNÁVAT

Objednávat můžete
     - v katalogu zadáním počtu požadovaných kusů do bílého políčka vpravo,
- v náhledu konkrétního titulu zadáním počtu požadovaných kusů do bílého políčka,
     - rychlou objednávkou zadáním posledního trojčíslí obchodního čísla a počtu 
požadovaných kusů. 

POSTUP

1. Výběr typu odběratele 
         Před zadáním objednávky je nutno provést výběr typu odběratele, 
případně se přihlásit heslem, jste-li registrovaným uživatelem.

Výběr typu odběratele nebo zadání hesla provedete:
- kliknutím na menu objednávky na horní liště a zaškrtnutím příslušného
výběru, 
- při prvním kliknutí do bílého políčka (v katalogu nebo v náhledu 
konkrétního titulu) se Vám automaticky otevře okno, kde volbu provedete.

O vybraném typu odběratele jste informováni při zobrazení a ukončení objednávky
(bod 5, 6). Zde však nemůžete typ odběratele měnit. Změnit jej můžete pouze 
po stornování nebo odeslání objednávky.

    Typy odběratele  
    Školy a knihovny
Zboží, které je na skladě, Vám zašleme do 5 pracovních dnů. Nevyřízenou část 
Vaší objednávky budeme evidovat a objednané tituly Vám budeme zasílat hned
po jejich vydání. Příjem objednávky potvrdíme na Vaši e-mailovou adresu. 
Poštovné ani balné neúčtujeme v případě, že fakturovaná částka je vyšší než 500,- Kč.
Školám poskytujeme slevu 10 %.

    Knihkupci a distributoři
Pokud nejste u nás registrováni, prosíme o zaslání kopie živnostenského listu. 
Obchodní podmínky Vám sdělíme na tel. číslech: 241 740 172, 241 740 283.
Příjem objednávky potvrdíme na Vaši e-mailovou adresu.

    Jiný typ odběratele
Zboží, které je na skladě, Vám zašleme na dobírku do 5 pracovních dnů. Cena poštovného je dána váhou zásilky v rozmezí od 71.- Kč do 119.- Kč.
Nevyřízenou část Vaší objednávky dále neevidujeme. Příjem objednávky potvrdíme
na Vaši e-mailovou adresu.

2. Zadání počtu kusů do bílého políčka
- v katalogu - zadejte počet kusů u požadovaných publikací na celé 
otevřené straně katalogu. Mezi jednotlivými tituly se
pohybujte pomocí myši, 
- v náhledu konkrétního titulu,   
- rychlou objednávkou - zadejte poslední trojčíslí obchodního čísla.
Mezi jednotlivými políčky objednávky se
pohybujte pomocí myši nebo klávesy TAB.

    UPOZORNĚNÍ: Překliknete-li se v průběhu zadávání počtu kusů kamkoliv jinam, 
aniž byste předtím přidali kusy do objednávky či stiskli klávesu ENTER (ENTER neplatí 
u rychlé objednávky), objednávku ztratíte.

3. Přidání počtu kusů do objednávky
         Stiskněte klávesu ENTER nebo tlačítko Přidat publikace do objednávky. V rychlé
objednávce klávesu ENTER nemůžete použít.

4. Změna počtu kusů v objednávce 
         Přepište číslo v bílém políčku (v katalogu nebo v náhledu konkrétního titulu)
na požadovaný počet kusů a stiskněte tlačítko Přidat  publikace do objednávky
nebo klávesu ENTER. Původní počet kusů se v objednávce přepíše na nový.
         Kusy lze změnit i v zobrazení objednávky viz bod 5.

5. Zobrazení a ukončení objednávky
         Objednávka se zobrazí po tematických celcích tak, jak jsou uvedeny na postranní
liště. V případě, že chcete počty kusů změnit, přepište je v bílém políčku a stisknutím
tlačítka Aktualizovat objednávku provedete požadovanou změnu.
Objednávku můžete také vytisknout nebo ji celou zrušit stisknutím tlačítka Storno.
Budete-li znovu objednávat, musíte opět vybrat typ odběratele (automaticky se
nabídne - viz bod 1).
Chcete-li objednávku ukončit, klikněte na tlačítko Ukončit objednávku.

6. Registrace a odeslání objednávky
         Po stisknutí tlačítka Ukončit objednávku se dostanete do registrace uživatele. 
Do formuláře zadejte své osobní údaje*), nutné pro zaslání objednávky. 
Stiskem tlačítka Odeslat objednávku je objednávka zaslána na e-mail 
odbyt@prometheus-nakl.cz a současně na Vaši e-mailovou adresu.                 

__________________________________________________________________________
*) Nakladatelství PROMETHEUS se v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., 
o ochraně osobních údajů zavazuje neposkytnout informace a osobní údaje
o objednateli jinému subjektu a zavazuje se využívat je pouze pro internetový
obchod a věci s ním související.    

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus