Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
E. Calda
Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla

klikni pro větší náhled

Cena: 170 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 136
Formát: A5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 9421072
ISBN: 978-80-7196-364-6
Titul je součástí řady: Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia

katalog nakladatelství Prometheus

Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně.

Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1727/2018-2 dne 16. ledna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Matematika s dobou platnosti 6 let.