Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko
Matematika pro gymnázia – Goniometrie

klikni pro větší náhled

Cena: 170 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 140
Formát: A5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 9421094
ISBN: 978-80-7196-359-2
Titul je součástí řady: Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia

katalog nakladatelství Prometheus

Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia, lze ji využít pro třídy s nižší i vyšší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně. 

Ve 4. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-29167/2023-1 dne 12. prosince 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Matematika s dobou platnosti 6 let.