Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
J. Kolouchová – J. Řepová – V. Šobr
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část


Cena: 162 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 176
Formát: A5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 9721281
ISBN: 978-80-7196-074-4
Titul je součástí řady: Učebnice pro SOŠ a studijní obory SOU

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus

Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU. V učebnicích této řady je graficky odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky následuje vždy několik vzorových řešených příkladů a řada neřešených úloh. Jejich výsledky jsou uvedeny v závěru každého dílu.

Do učebnice byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-7128/2020-1 dne 12. února 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Matematika s dobou platnosti 6 let.