Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
I. Bušek
Řešené maturitní úlohy z matematiky


Cena: 342 Kč
Vazba: V8
Počet stran: 632
Formát: A5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 9721284
ISBN: 978-80-7196-541-1

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus
Sbírka řešených úloh je určena studentům všech typů středních škol pro průběžné studium i jako pomůcka
k předmaturitnímu opakování učiva matematiky, resp. pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
Úlohy jsou rozčleněny do tematických okruhů, které pokrývají celé středoškolské učivo matematiky. Každý tematický okruh obsahuje několik řešených typových úloh a zadání dalších úloh vhodných k procvičení učiva; ty jsou doplněny výsledky, popř. stručným návodem k řešení úlohy. Třetí přepracované vydání je upraveno tak, aby tematické okruhy odpovídaly platným učebním osnovám a řadě tematicky zpracovaných učebnic matematiky pro gymnázia.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus