Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
E. Fuchs – D. Hrubý
Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu

klikni pro větší náhled

Cena: 162 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 72
Formát: B5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 0531402
ISBN: 978-80-7196-325-7

katalog nakladatelství Prometheus
Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci RVP pro gymnaziální vzdělávání. Publikace nepřináší výslednou podobu předmětu matematika ve školním vzdělávacím programu, ale poskytuje materiály, které usnadní učitelům tvorbu tohoto programu. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je pozornost věnována mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačová podoba výuky, diagnostické metody), práci s talentovanými žáky i se žáky se speciálními poruchami učení. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus