Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
E. Fuchs – F. Procházka – M. Staněk
Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ

klikni pro větší náhled

Cena: 199 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 96
Formát: B5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 0531401
ISBN: 80-7196-323-2

katalog nakladatelství Prometheus
Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci RVP pro střední odborné vzdělávání. Publikace nepřináší výslednou podobu předmětu matematika ve školním vzdělávacím programu, ale poskytuje materiály, které usnadní učitelům tvorbu tohoto programu. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je pozornost věnována mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačová podoba výuky, diagnostické metody), práci s talentovanými žáky i se žáky se speciálními poruchami učení. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus