Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Lepil a kol.
Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

klikni pro větší náhled

Cena: 254 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 236
Formát: A5
Vydání: 4. přepracované
Obchodní číslo: 9321008
ISBN: 978-80-7196-429-2
Titul je součástí řady: Učebnice fyziky pro SŠ s nižší hodinovou dotací

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus

Druhý díl dvoudílné učebnice je určen pro výuku fyziky ve vzdělávacích programech všech typů středních škol. Výběr učiva i jeho uspořádání v učebnici plně vyhovuje požadavkům RVP jak pro gymnázia, tak i pro většinu středních odborných škol.
Standardní knižní podoba je doplněna v každém dílu učebnice o CD obsahující další učební materiály. Je to především rozšiřující učivo obsahující poznatky, které převážně nejsou do RVP zahrnuty, avšak významně přispívají k vytváření fyzikálního obrazu světa. Tím je umožněno optimální využití učebnice i při výuce podle individuálně koncipovaných ŠVP. Přiložená CD obsahují i další doplňující obrazové a textové materiály: animace k učivu, videozáznamy experimentů, historické poznámky, slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů) a laboratorní cvičení.
Druhý díl učebnice obsahuje další témata středoškolské fyziky – elektřinu a magnetismus, optiku, speciální teorii relativity, fyziku mikrosvěta a astrofyziku.

Data obsažená na CD lze také stáhnout z adresy www.prometheus-data.cz.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1727/2018-5 dne 16. ledna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Fyzika s dobou platnosti 6 let.