Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
I. Štoll
Christian Doppler


Cena: 88 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 48
Formát: A5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 9831311
ISBN: 80-7196-243-0
Titul je součástí řady: Velké postavy vědeckého nebe

katalog nakladatelství Prometheus
Dopplerův jev spočívající ve změně kmitočtu vlnění, pohybují-li se vzájemně jeho zdroj a pozorovatel, je základem mnoha technických a lékařských aplikací a zcela změnil naše poznatky o vesmíru, jeho pohybu a vývoji. Je málo známo, že tento významný fyzikální objev vznikl v Praze roku 1842, kde Christian Doppler působil jako profesor pražské techniky. Publikace seznamuje se životem a prací této pozoruhodné osobnosti, která na konci života stanula i u počátků novodobé fyziky rakouské. Doppler svým vědeckým zápalem a usilovnou snahou prospět lidstvu překonával mnoho životních nesnází a jeho odkaz je i dnes živý.

Publikace byla připravena ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus