nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko - J. Kadleček
Pracovní sešit z matematiky pro 6. ročník ZŠ - soubor úloh

Cena: 188 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 212
Formát: B5
Vydání: 4. přepracované
Obchodní číslo: 1011476
ISBN: 978-80-7196-422-3

katalog nakladatelství Prometheus
Pracovní sešit je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Obsahuje úlohy k procvičení a upevnění poznatků z učiva 6. ročníku. Řada úloh ukazuje důležitost matematických poznatků pro život a podněcuje žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy. Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím. Úlohy mají různou obtížnost a je možné je použít pro ústní i písemné řešení, pro samostatnou i společnou práci, pro práci ve dvojicích i ve skupinách. Pracovní sešit je barevný, jsou v něm zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-6350/2016 dne 11. března 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011473 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie cena: 134 Kč  
  1011474 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl - Desetinná čísla; dělitelnost cena: 138 Kč  
  1011475 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl - Úhel, trojúhelník; osová souměrnost; krychle a kvádr cena: 138 Kč