SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
A. Šarounová a kol.
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
9511158  Matematika 6, 1. díl   122 Kč   ks
9511160  Matematika 6, 2. díl   122 Kč   ks
9711275  Matematika 7, 1. díl   124 Kč   ks
9711276  Matematika 7, 2. díl   124 Kč   ks
9711277  Matematika 8, 1. díl   122 Kč   ks
9711278  Matematika 8, 2. díl   122 Kč   ks
9711279  Matematika 9, 1. díl   122 Kč   ks
9711280  Matematika 9, 2. díl   122 Kč   ks
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
6. ročník
1011473  Učebnice, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie   134 Kč   ks
1011474  Učebnice, 2. díl – Desetinná čísla; dělitelnost   138 Kč   ks
1011475  Učebnice, 3. díl - Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr   138 Kč   ks
1011476  Pracovní sešit - soubor úloh   188 Kč   ks
7. ročník
1011477  Učebnice, 1. díl - Zlomky; celá čísla; racionální čísla   138 Kč   ks
1011478  Učebnice, 2. díl - Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta   138 Kč   ks
1011479  Učebnice, 3. díl - Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly   138 Kč   ks
1011480  Pracovní sešit - soubor úloh   188 Kč   ks
8. ročník
1011481  Učebnice, 1. díl - Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy   138 Kč   ks
1011482  Učebnice, 2. díl - Lineární rovnice; základy statistiky   135 Kč   ks
1011483  Učebnice, 3. díl - Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy   135 Kč   ks
1011484  Pracovní sešit - soubor úloh   188 Kč   ks
9. ročník
1011485  Učebnice, 1. díl - Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy   138 Kč   ks
1011486  Učebnice, 2. díl - Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce   135 Kč   ks
1011487  Učebnice, 3. díl - Finanční matematika   135 Kč   ks
1011488  Pracovní sešit - soubor úloh   188 Kč   ks
Doprodej titulů původního dvoubarevného vydání
8. ročník
9711261  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky
O. Odvárko - J. Kadleček
  86 Kč   ks
Knížky pro učitele k učebnicím matematiky
9711263  Knížka pro učitele k učebnici pro 8. ročník ZŠ
O. Odvárko - J. Kadleček
  119 Kč   ks
9711273  Knížka pro učitele k učebnicím pro 9. ročník ZŠ
O. Odvárko - J. Kadleček
  119 Kč   ks
O. Odvárko – J. Kadleček
Pracovní sešity z matematiky – Kdo cvičí, ten umí!
9511166  Základní geometrické útvary   52 Kč   ks
9511170  Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly   52 Kč   ks
J. Nechvátalová - P. Krupka - M. Jedličková
Pracovní sešity z matematiky pro ZŠ
0711422  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ - Dělitelnost   123 Kč   ks
0711424  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ - Desetinná čísla   146 Kč   ks
Rýsování
9611223  Základy rýsování pro ZŠ
J. Kadleček - Š. Gergelitsová
  104 Kč   ks
J. Herman a kol.
Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií
prima
9411020  Úvodní opakování   142 Kč   ks
9711282  Kladná a záporná čísla   132 Kč   ks
9411021  Dělitelnost   128 Kč   ks
9411022  Osová a středová souměrnost   128 Kč   ks
sekunda
9411023  Racionální čísla a procenta   132 Kč   ks
9411024  Trojúhelníky a čtyřúhelníky   132 Kč   ks
9411025  Hranoly   128 Kč   ks
9511127  Výrazy 1   132 Kč   ks
tercie
9511128  Rovnice a nerovnice   128 Kč   ks
9511129  Kruhy a válce   128 Kč   ks
9511130  Úměrnosti   128 Kč   ks
9511193  Výrazy 2   128 Kč   ks
9511131  Geometrické konstrukce   128 Kč   ks
kvarta
9511194  Rovnice a jejich soustavy   128 Kč   ks
9511195  Funkce   132 Kč   ks
9511196  Podobnost a funkce úhlu   137 Kč   ks
9511197  Jehlany a kužely   132 Kč   ks
Sbírky úloh
9411037  Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
F. Běloun a kol.
  166 Kč   ks
9811291  Sbírka úloh pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. díl
P. Krupka
  308 Kč   ks
9811290  Sbírka úloh pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií – 2. díl
P. Krupka
  242 Kč   ks
0811462  Matematika převážně nevážně
V. Väterová
  110 Kč   ks
9431041  Mozaika matematických úloh
J. Mída
  36 Kč   ks
9431042  Díváme se kolem sebe
J. Mída
  36 Kč   ks
0031331  Matematické příběhy z korespondenčních seminářů
J. Zhouf a kol.
  172 Kč   ks
9331010  Mám to dobře? (1. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
9331011  Mám to dobře? (2. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
9331012  Mám to dobře? (3. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
0000802  Soubor Mám to dobře? (1., 2., 3. díl)
I. Bušek a kol.
  70 Kč   ks
Příprava na přijímací zkoušky
0111358  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 9. ročník
P. Husar
  208 Kč   ks
0311371  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář písemek pro 7. a 8. ročník ZŠ
P. Husar
  202 Kč   ks
P. Husar
Velké knihy matematických písemných prací pro 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
0711440  Velká kniha matematických písemných prací pro 6. ročník a primu (kniha +CD) *)   --- Kč   ks
0711442  Velká kniha matematických písemných prací pro 7. ročník a sekundu (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
0711444  Velká kniha matematických písemných prací pro 8. ročník a tercii (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
0711446  Velká kniha matematických písemných prací pro 9. ročník a kvartu (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
Příručky pro učitele
0531399  Postavení matematiky ve ŠVP pro základní vzdělávání
E. Fuchs - A. Hošpesová - H. Lišková
  129 Kč   ks
Tato kniha vychází pouze v elektronické podobě
0531404  Knížka pro učitele ke ŠVP na 2. stupni ZŠ - pouze jako E-KNIHA
O. Odvárko - J. Kadleček
  --- Kč   ks
I. Bušek - V. Väterová - M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 6. až 9. ročník základní školy
0811463  Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ   172 Kč   ks
0911464  Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ   172 Kč   ks
0911465  Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ   172 Kč   ks
0911466  Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ   172 Kč   ks
Přehled
0011329  Přehled matematiky pro základní školu
O. Odvárko - J. Kadleček
  269 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus