nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Pracovní sešity z matematiky pro 6. - 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – Kdo cvičí, ten umí!
O. Odvárko - J. Kadleček

Pracovní sešity jsou zaměřeny na procvičování a opakování učiva. Řešení většiny úloh spočívá v pouhém doplňování výsledků určovaných zpaměti a v dokreslování grafických situací. Systematicky jsou uváděny aplikační úlohy z běžného života, průběžně jsou zařazovány kontrolní testy. Sešity zefektivní a oživí práci ve škole, usnadní diferenciaci žáků, umožní individuální zadávání úloh. U většiny úloh je jako návod uveden vzor řešení, ke všem úlohám jsou uvedeny výsledky. Lze je tedy využívat i doma k samostatnému docvičování a opakování probíraného učiva. Rodičům tyto sešity umožní fundovaně pomáhat svým dětem při zvládání obtížnějších partií nebo při doplňování zameškané látky. Pracovní sešity vhodně doplňují všechny tři uvedené řady učebnic matematiky.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus