nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Monotematická řada učebnic fyziky pro gymnázia


Monotematické učebnice této řady lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

Ve všech učebnicích této řady byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení každá učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata k jejichž realizaci učebnice napomáhá. 

Součástí této řady jsou učebnice:

Mechanika

Molekulová fyzika a termika

Mechanické kmitání a vlnění

Elektřina a magnetismus

Optika

Fyzika mikrosvěta

Speciální teorie relativity

Astrofyzika

Monotematickou řadu učebnic vhodně doplňuje publikace Příručka pro učitele fyziky na střední škole (autoři Oldřich Lepil a Emanuel Svoboda), jejímž cílem je pomoc učitelům při práci na ŠVP. V kapitole 1 jsou shrnuty základní materiály, z nichž tvorba ŠVP vychází, a v kapitole 2 jsou přehledně uvedeny možné varianty zpracování obsahu učiva při různé hodinové dotaci fyziky. Obsáhlá je kapitola 3, která tvoří jádro příručky, a obsahuje metodické poznámky k vybraným částem učiva. Inspirací pro učitele mohou být trendy ve vývoji obsahu fyzikálního vzdělávání, metod a prostředků výuky, přehledně uvedené v kapitole 4. Příručku uzavírá výběr další studijní literatury a informačních zdrojů, z nichž lze čerpat náměty pro tvorbu ŠVP i pro vlastní výuku. 


 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus