Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
R. Kolářová a kol.
Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP – pouze jako E-KNIHA

klikni pro větší náhled

Cena: --- Kč
Počet stran: 194
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 0511395
ISBN: 978-80-7196-472-8
Titul je součástí řady: Fyzika pro 6. až 9. ročník základní školy

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus

Knihu již nebudeme vydávat v tištěné podobě.
Publikaci je ale možné zakoupit jako E-KNIHU na našich stránkách prometheus-eknihy.cz

_______________________________________________________________________________________________ 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Nejprve ukončete objednávku tištěných knih. E-KNIHY jsou vedeny na jiném portálu.
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Příručka doplňuje řadu učebnic Kolářová R., Bohuněk J.: Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ.
První tři kapitoly mohou být pro učitele fyziky jednou z inspirací při tvorbě ŠVP. V 1. kapitole jsou formou tabulek rozpracovány očekávané výstupy z fyziky jako jednoho z oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda uvedené v RVP ZV. Rozpracování je provedeno pro všechny tematické celky učebnic i s konkrétními poznámkami k návaznosti na 1. stupeň ZŠ, k mezipředmětovým vazbám na 2. stupni ZŠ a k realizaci průřezových témat. Dále jsou uvedeny návrhy tematických plánů pro různé časové dotace. V 2. kapitole jsou náměty pro hodnocení žáků a školy v rámci ŠVP. Ve 3. kapitole jsou ukázky využití skupinové a projektové výuky ve fyzice, jako důležité cesty k rozvíjení klíčových kompetencí (zejména komunikativních a sociálních) i k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vazeb.
Ve 4. kapitole jsou podrobná řešení všech úloh uvedených v učebnicích s vysvětlujícími poznámkami, radami a zkušenostmi z realizace pokusů, popř. dalšími variantami úloh. V 5. kapitole jsou uvedeny zásady bezpečnosti, které je třeba dodržovat při provádění demonstračních i žákovských pokusů. V 6. kapitole je literatura a webové stránky, kde lze nalézt další informace k fyzice, její historii i k využití fyzikálních poznatků.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
  Související titulynakladatelství Prometheus  
  9811292 Fyzika pro 6. ročník základní školy cena: 178 Kč  
  9811293 Fyzika pro 7. ročník základní školy cena: 184 Kč  
  9811294 Fyzika pro 8. ročník základní školy cena: 178 Kč  
  9411063 Fyzika pro 9. ročník základní školy cena: 184 Kč