Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
J. Petáková
Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy


Cena: 324 Kč
Vazba: V8
Počet stran: 288
Formát: B5
Vydání: 3.
Obchodní číslo: 9731246
ISBN: 978-80-7196-487-2

katalog nakladatelství Prometheus
Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může podle typu třídy, ale i podle zvolené vysoké školy, snadno provést výběr úloh, které budou studenti řešit. U každé úlohy je obvykle několik variant. To proto, aby si student mohl úlohu zopakovat, ale aby i vyučující měl ještě další úlohy, které může zadat např. při písemném zkoušení. Při přípravě k přijímacím zkouškám lze studentům doporučit, které kapitoly mají podle typu zvolené vysoké školy podrobně propočítat. Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus