Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
J. Kubát
Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy


Cena: 332 Kč
Vazba: V8
Počet stran: 420
Formát: A5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 0121337
ISBN: 978-80-7196-298-4

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus
Sbírka je určena k závěrečnému předmaturitnímu opakování z matematiky a pro přípravu k přijímacím zkouškám
na vysoké školy. Obsahuje řešené příklady a neřešené úlohy obsahově sestavené do deseti tematických celků. Každý tematický celek začíná shrnutím základních definic, vzorců, vět, vztahů a vlastností pojmů, které je nutné znát k řešení uvedených úloh.

V posledních letech se stále častěji v písemných přijímacích zkouškách na vysoké školy objevují tzv. uzavřené úlohy (úlohy s nabídnutou volbou z několika výsledků, přičemž právě jeden z nabídnutých výsledků je správný). Také písemná část nové maturitní zkoušky bude s největší pravděpodobností obsahovat uzavřené úlohy. Úlohy tohoto typu jsou zařazeny i do této sbírky.

Pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé vysoké škole, je určeno dvacet ukázek písemných přijímacích zkoušek z různých vysokých škol. Poskytnou jim základní informace o obtížnosti písemných přijímacích zkoušek
z matematiky. Stručný výčet často se vyskytujících nedostatků ve znalostech studentů středních škol upozorní studenty na znalosti a dovednosti, které by si měli upevnit, popř. doplnit, aby se zbytečně nedopoušteli chyb.

Užitečnost sbírky ocení jistě středoškolští studenti i jejich učitelé.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus