Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
E. Svoboda – V. Houdek – M. Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 4 (Optika, Kvantová fyzika, Atomová a jaderná fyzika)


Cena: 184 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 268
Formát: A5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 9531148
ISBN: 80-7196-010-1
Titul je součástí řady: Pokusy z fyziky na střední škole

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus
Publikace má dvě části. První část obsahuje celkem 75 pokusů z optiky a 20 pokusů k tématu fyzika mikrosvěta různé obsahové, metodické i technické úrovně. Vedle složitějších pokusů s různými soupravami jsou také uvedeny pokusy s velmi jednoduchými pomůckami. U každého pokusu je uveden seznam potřebných pomůcek. Následuje popis přípravy pokusu, na který navazuje návod k jeho provedení. V řadě případů jsou tyto části doplněny obrázkem pro názornější představu jednotlivých částí i celé sestavy experimentu. Potom je uvedeno buď stručné vysvětlení demonstrovaného fyzikálního jevu či děje, nebo je vysloven závěr vyplývající z provedeného pokusu. Na závěr některých pokusů jsou uvedeny metodické nebo technické poznámky včetně námětů dalších možných modifikací popisovaného experimentu.
Druhá část publikace je věnována popisu a funkci některých školních přístrojů a pomůcek. Popisované přístroje a pomůcky byly rozděleny do 25 okruhů a pro rychlou orientaci při hledání popisu uspořádány abecedně.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus