Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
E. Fuchs – A. Hošpesová – H. Lišková
Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

klikni pro větší náhled

Cena: 129 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 80
Formát: B5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 0531399
ISBN: 80-7196-326-7

katalog nakladatelství Prometheus
Publikace reaguje na reformu našeho školství. Poskytuje podklady, náměty a doporučení, které pomohou učitelům matematiky při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Může pomoci i rodičům a veřejnosti získat představu o změnách pohledů na matematiku v základním vzdělávání. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je pozornost věnována také mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačem podporovaná výuka, diagnostické metody), práci s talentovanými žáky i se žáky se speciálními poruchami učení.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus