Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
M. Hudcová – L. Kubičíková
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

klikni pro větší náhled

Cena: 319 Kč
Vazba: V8
Počet stran: 416
Formát: A5
Vydání: 3.
Obchodní číslo: 9621216
ISBN: 978-80-7196-564-0

katalog nakladatelství Prometheus
Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady.
Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací zkoušce na vysokou školu, je zařazen dostatek úloh odpovídající obtížnosti. K tomu je zaměřena i závěrečná kapitola, ve které jsou opakovací souhrnné práce s doporučeným hodnocením. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Sbírka vychází z osobních zkušeností autorek při vyučování matematice na příslušných typech škol. Důrazněji zohledňuje vstupní dispozice studentů a počet hodin matematiky na těchto školách. Sbírku lze využít na všech typech středních škol.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus