Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
K. Bartuška
Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity

klikni pro větší náhled

Cena: 125 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 64
Formát: A5
Vydání: 5.
Obchodní číslo: 9321009
ISBN: 978-80-7196-479-7
Titul je součástí řady: Monotematická řada učebnic fyziky pro gymnázia

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus
Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, které jsou zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, k jejichž realizaci učebnice napomáhá. 
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č.j. MSMT-2990/2019-2 dne 21. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Fyzika s dobou platnosti 6 let.