Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl – Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy

klikni pro větší náhled

Cena: 148 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 116
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011485
ISBN: 978-80-7196-439-1

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Žák se naučí řešit soustavy rovnic, sčítací, dosazovací a grafickou metodou; seznámí se s funkcí, prohloubí si poznatky o přímé a nepřímé úměrnosti, seznámí se s lineární a konstantní funkcí i jejich grafy. Učebnice obsahuje rozšiřující učivo o lomených výrazech. Ve Cvičeních je zařazeno dostatečné množství zajímavých úloh. Učebnice je barevná, jsou v ní fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-2544/2019 dne 12. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011486 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl – Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce cena: 145 Kč  
  1011487 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl – Finanční matematika cena: 145 Kč  
  1011488 Pracovní sešit z matematiky pro 9. ročník ZŠ – soubor úloh cena: 198 Kč