nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl – Finanční matematika

Cena: 145 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 80
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011487
ISBN: 978-80-7196-442-1

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Je věnována finanční matematice, úrokům z vkladů i úvěrů; běžným účtům, termínovaným vkladům a spořicím účtům; cenným papírům - dluhopisům, podílovým listům, akciím; spotřebitelským, hypotečním úvěrům, prodeji na splátky a leasingu. Učebnice vede k získání základů správného finančního myšlení. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena řada úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-2544/2019 dne 12. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011485 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl – Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy cena: 148 Kč  
  1011486 Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl – Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce cena: 145 Kč  
  1011488 Pracovní sešit z matematiky pro 9. ročník ZŠ – soubor úloh cena: 198 Kč