nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

                                   Přehled webových stránek pro učitele i žáky ZŠ 

Uvádíme výběr webových adres, kde je možné nalézt užitečné informace doplňující poznatky z učebnic matematiky a fyziky pro základní školy.
Nejprve jsou uvedeny adresy týkající se celé výuky matematiky a fyziky na základní škole a pak ještě speciálně pro každý ročník zvlášť:  

Vše o fyzice
http://fyzweb.cuni.cz/
http://cs.wikipedia.org/

Můžete se ptát
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/

Jednotky měření, metrologie
http://www.cmi.cz/

Zajímavé pokusy
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/
http://fyzweb.cuni.cz/piskac/

Slavní fyzikové
http://techmania.cz/edutorium/
http://zivotopisyonline.cz/isaac-newton.php/

Nejrůznější objevy, technická zařízení aj.

http://www.iabc.cz/FYZIKA PRO 6. ROČNÍK

O jednotkách a měření
http://www.cmi.cz/

Meteorologie
http://www.chmi.cz/
http://www.hw.cz/docs/mereni_teploty/mereni_teploty_1.html/

Elektrické spotřebiče
http://www.uspornespotrebice.cz/FYZIKA PRO 7. ROČNÍK

Duha
http://ukazy.astro.cz/duha.php/ FYZIKA PRO 8. ROČNÍK

O energii, spotřebičích
http://www.energyweb.cz/
http://server.solartec.cz/
http://www.cez.cz/

Anomálie vody
http://cassiopeia.euweb.cz/vrbenky.htm#20/ 

Odstraňování elektrostatických nábojů
http://www.elektrika.cz/data/clanky/jacsesn030811/
http://www.filtrace-odsavani.cz/clanek.php?id=74&sekce=15/

Lidské ucho, slyšení, barva zvuku
http://www.cmail.cz/cpe/clanky/fysiolog/fysiolog.htm/FYZIKA PRO 9. ROČNÍK

O energii, elektrárnách, spotřebičích

http://server.solartec.cz/
http://www.energ.cz/

O astronomii a kosmonautice
http://www.astro.cz/
http://mek.kosmo.cz/

http://puda.chytrak.cz/
http://www.planetarium.cz/
                                    Přehled webových stránek pro učitele i žáky SŠ

Uvádíme výběr webových adres, kde je možné nalézt užitečné informace doplňující poznatky z učebnic matematiky a fyziky pro střední školy.

Rozcestníky
http://www.schulphysik.de/
http://webphysics.davidson.edu/

Fyzweby, encyklopedie
http://fyzweb.mff.cuni.cz/
http://www.fyzika.webz.cz/
http://www.physlink.com/
http://physicsweb.org/
http://fyzika.net/
http://www.exploratorium.edu/
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/index.html

Výukové materiály
http://www.ped.muni.cz/wphy/stranka/optika/optika.htm
http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/two-slit2.html
http://fyzweb.mff.cuni.cz/bizarnikramy/bizarni_kramy.htm

Aplety
http://www.walter-fendt.de/ph14cz/
http://www.ba.infn.it/www/didattica.html
http://www.myphysicslab.com/index.html
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/home.html
http://www.surendranath.org/Applets.html
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/
http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html
http://www.falstad.com/mathphysics.html
http://surendranath.tripod.com/Applets.html
http://www.physics.otago.ac.nz/Physics100/simulations/Gamelan/index.html
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html
http://www.aldebaran.cz/applets/index.html

Tabulky, konstanty
http://www.converter.cz/tabulky/index.htm
http://www.piskac.cz/Pavel/PT/
http://www.prevod.cz/index.php
http://www.labo.cz/mftabulky.htm

Úlohy, soutěže
http://fo.cuni.cz/

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus