SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – střední školy
Učebnice matematiky pro SŠ
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0621414  Matematika pro SŠ – Rovnice a nerovnice – také E-KNIHA
O. Odvárko
  209 Kč   ks
0621416  Matematika pro SŠ – Funkce – také E-KNIHA
O. Odvárko
  222 Kč   ks
0621420  Matematika pro SŠ – Posloupnosti – také E-KNIHA
O. Odvárko
  214 Kč   ks
M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec
Matematika v příkladech
1121491  Matematika v příkladech, 1. díl   374 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
1321495  Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
J. Robová a kol.
  212 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9321004  Fyzika pro gymnázia – Mechanika (kniha + CD)
E. Svoboda – M. Bednařík – M. Široká
  228 Kč   ks
9321007  Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)
O. Lepil
  165 Kč   ks
9421079  Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (kniha + CD)
O. Lepil – P. Šedivý
  228 Kč   ks
Přehled
9531144  Přehled středoškolské fyziky (kniha + CD)
E. Svoboda a kol.
  416 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
1411496  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová
  214 Kč   ks

 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus