nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

Matematika-fyzika-informatika (zdarma ke stažení zde)

Časopis pro výuku na základních a středních školách.
ISSN 1210-1761, vychází pětkrát ročně, vydává PROMETHEUS, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF.

Vedoucí redaktor: doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
Adresa redakce: tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

V tomto roce bude vycházet již 28. ročník časopisu, v jehož vydávání dochází k určitým změnám. 
Časopis se mění na čtvrtletník a jeho první číslo vyjde v únoru 2019.

  
Časopis vychází od roku 1991 a navazuje na dlouholetou tradici vytvořenou časopisem Matematika a fyzika ve škole. Kromě odborných a metodických příspěvků časopis uveřejňuje materiály a informace pro další vzdělávání učitelů a žáků, přehledné články o výuce v zahraničí, Informační recenze zajímavých publikací a zprávy o konferencích a seminářích pro učitele.

      Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznam recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.
      Od 22. ročníku změnil časopis zásadním způsobem svoji podobu, vychází jako internetový časopis. Adresa domény, na níž je časopis bez omezení dostupný všem zájemcům, je mfi.prometheus-nakl.cz. Redakce časopisu vyzývá učitele nejen k tomu, aby časopis sledovali, ale aby i nadále do něho přispívali zajímavými a aktuálními příspěvky.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus