nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

Matematika-fyzika-informatika (zdarma ke stažení zde)

Časopis pro výuku na základních a středních školách.
ISSN 1805-7705, vychází čtyřikrát ročně, vydává PROMETHEUS, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF.

Vedoucí redaktor: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Adresa redakce: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

Časopis vychází jako čtvrtletník (jednotlivá čísla zpravidla kolem 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12.).

  
Časopis vychází od roku 1991 a navazuje na dlouholetou tradici vytvořenou časopisem Matematika a fyzika ve škole. Kromě odborných a metodických příspěvků časopis uveřejňuje materiály a informace pro další vzdělávání učitelů a žáků, přehledné články o výuce v zahraničí, informační recenze zajímavých publikací a zprávy o konferencích a seminářích pro učitele.

      Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden v „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.
      Od 22. ročníku změnil časopis zásadním způsobem svoji podobu, vychází jako internetový časopis. Adresa domény, na níž je časopis bez omezení dostupný všem zájemcům, je mfi.prometheus-nakl.cz. Redakce časopisu vyzývá učitele nejen k tomu, aby časopis sledovali, ale aby i nadále do něho přispívali zajímavými a aktuálními příspěvky.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus