Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Lepil – P. Šedivý
Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (kniha + CD)

klikni pro větší náhled

Cena: 228 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 196
Formát: A5
Vydání: 8.
Obchodní číslo: 9421079
ISBN: 978-80-7196-485-8
Titul je součástí řady: Monotematická řada učebnic fyziky pro gymnázia

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus

Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno nejen rozšiřující učivo k jednotlivým kapitolám, ale také teoretická a laboratorní cvičení, videoexperimenty a interaktivní animace, historické poznámky a slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů).

Data obsažená na CD lze také stáhnout z adresy www.prometheus-data.cz.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č.j. MSMT-4312/2021-14 dne 4. ledna 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Fyzika s dobou platnosti 5 let.