nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Matematika pro 1. až 5. ročník základní školy – Svět čísel a tvarů
A. Hošpesová – J. Divíšek – F. Kuřina

Řada učebnic Svět čísel a tvarů obsahuje všechno podstatné učivo matematiky probírané na všech základních školách. Učební materiály jsou zpracovány tak, že vyhovují požadavkům všech vzdělávacích programů schválených MŠMT. Komplet učebních materiálů pro každou třídu obsahuje čtyřbarevnou učebnici (určenou k prohlížení, „vypravování“ o matematice, později ke čtení – důležité je, že může sloužit více let), pracovní sešity (určené pro dopisování, dokreslování, vybarvování), sadu barevných příloh pro vystřihování a metodickou příručku pro učitele. Celou řadu doplňují čtyři sbírky úloh, které obsahují bohatý příkladový materiál k procvičení a upevnění učiva. Učební materiály se vzájemně doplňují. Aritmetika (svět čísel) a geometrie (svět tvarů) jsou představovány jako součást skutečnosti, která dítě každodenně obklopuje. Všechny prostředky používané v učebnicích zdůrazňují využití a rozvinutí zkušeností dětí a jejich vlastní aktivitu při budování pojmů. Neočekává se, že všichni žáci budou k řešení úloh používat stejné postupy a že dospějí ke stejným výsledkům. Oceněna je spíše samostatná tvůrčí práce než bezchybná práce podle návodu. Součástí všech témat je geometrické učivo, které je pojato jako matematická metoda vytvářející a využívající zkušenost dětí při postižení prostoru a prostorových vztahů, nikoliv jako nauka. Počet zaváděných pojmů je minimalizován a maximálně se využívá zkušeností dětí v činnostech. Trvalá pozornost je věnována nácviku pamětného počítání a různým úlohám na měření. Matematické učivo není prezentováno jen vzorovými a typovými úlohami a procvičováno na úlohách analogických. Snahou autorů této řady učebnic je ukázat matematiku jako užitečnou metodu řešení nejrůznějších problémů a jako intelektuální hru. Metodické příručky neobsahují přesné návody, ale vysvětlení a rady, náměty a upozornění na různé interpretace učiva. Ukazují rovněž na souvislosti s učivem ostatních ročníků, aby mohl učitel počítat s možností nápravy nedostatků v dalším období. I to by mělo přinést klidnější atmosféru do školy.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus