nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií
J. Herman a kol.

Učebnice této řady jsou určeny nejen pro primy, sekundy, tercie a kvarty, ale i pro studijní třídy základních škol, pro třídy s rozšířenou výukou matematiky a pro matematické kroužky. Mohou se jimi inspirovat i učitelé matematiky v ostatních třídách. Série učebnic je pojata monotematicky. Sešity pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talenty (rozšíření kteréhokoliv z tematických celků, příprava k matematické olympiádě apod.).

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus