nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia


V roce 2008 vyšla nová vydání učebnic této řady, ve kterých jsou doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívají, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhají.

Monotematické učebnice matematiky pro gymnázia této řady lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách.

Učebnice vhodně doplňuje příručka pro učitele s názvem Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu - čtyřletá gymnázia. Poskytuje materiály, které usnadní učitelům tvorbu ŠVP. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je v ní pozornost věnována mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům, práci s talentovanými žáky. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky.

 


 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus