nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Učebnice fyziky pro SŠ s nižší hodinovou dotací
O. Lepil – M. Bednařík – R. Hýblová

Dvoudílná učebnice je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky včetně středních odborných učilišť. V přepracovaném vydání je text doplněn tak, že zahrnuje i všechna témata povinného učiva současných osnov fyziky pro gymnázia. Poznatky jsou vyloženy jednoduchým a srozumitelným způsobem, k procvičení učiva je zařazeno velké množství úloh. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. Učebnice je přepracovaná na základě připomínek mnoha učitelů, je také aktualizovaná z hlediska technického pokroku. Nová grafická úprava s použitím dvou barev zlepšuje její přehlednost. První díl obsahuje dva tematické celky - Mechaniku a Molekulovou fyziku a termiku. Obsahem druhého dílu je Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Speciální teorie relativity, Základní poznatky kvantové fyziky, Fyzika elektronového obalu a atomového jádra, Astrofyzika a Fyzikální obraz světa.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus