nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia
M. Macháček

Přepracovaná řada učebnic vychází z nového standardu základního vzdělání a je stavěna tak, aby vyhovovala co nejširšímu okruhu žáků i učitelů. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované standardem v hloubce přiměřené průměrným žákům při týdenní dotaci jedné nebo dvou hodin. Rozšiřující úroveň je vhodná pro studijně orientované žáky a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Učebnice této řady se vyznačují netradičním způsobem výkladu učiva, který výrazně zvyšuje zájem žáků o fyziku. Jsou psány jazykem žákům dobře srozumitelným, učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod. Obsahují řadu opakovacích otázek před výkladem i po něm, opakovací kapitoly se stručným shrnutím probraného učiva a slovníčkem nových pojmů. Každá učebnice obsahuje velké množství standardních i problémových úloh, řadu řešených příkladů a náměty na laboratorní práce. Nedílnou součástí je mnoho názorných ilustrací, pokusů a praktických příkladů využití fyzikálních jevů. Jednotná grafická struktura učebnic usnadňuje žákům orientaci, rozšiřující učivo je graficky označeno. Učebnice jsou doplněny pracovními sešity, které zefektivní a oživí práci ve škole, usnadní diferenciaci žáků, umožní individuální zadávání úloh.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus