nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Sbírky úloh pro 2. až 5. ročník ZŠ
J. Divíšek a kol.

Sbírky jsou určeny nejen žákům, kteří mají hlubší zájem o matematiku, ale i žákům, kteří potřebují některé části učiva lépe procvičit a zopakovat, lépe pochopit na dalších rozšiřujících a analogových úlohách, nebo si chtějí prostě pohrát se zábavnými úkoly. Proto jsou obtížnější úlohy označeny hvězdičkou. Jsou to úlohy, které mají buď složitější formulaci, nebo složitější řešení.
Při vytváření sbírky autoři vycházeli z následujících zásad:
- Spoléhá se na intuitivní přístup k textům. Může se proto stát, že žák pochopí úlohu jinak, než učitel nebo rodiče. To není na závadu. Pokud dovede žák sdělit, jak úlohu pochopil, mělo by se akceptovat jeho řešení.
- U žádné úlohy není stanoveno vzorové nebo standardní řešení ani postup. Vlastní objev postupu, osobité řešení, byť zdlouhavé nebo složité, má větší cenu, než kopírování a napodobování nabízeného řešení.
- Většina úloh má v závěru sbírky uvedeny výsledky. Některé úlohy však mají velké množství různých řešení. Smyslem řešení takových úloh rozhodně není najít úplné řešení a nalezení všech možných výsledků, ale poznání, že i několik různých výsledků může být správných.
- Geometrické úlohy se nesoustřeďují na abstraktní a pojmovou geometrii, ale snaží se aplikovat zkušenosti dětí z poznávání prostoru, měření a pozorování okolních předmětů. Důležité je i pozorování různých pohybů zcela volných i vázaných na trajektorii. Proto úlohy kromě rýsování vyžadují také kreslení, modelování, skládání a oddělování, odhady apod.

 

 


 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus