nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

nakladatelství Prometheus
Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platnou schvalovací doložku MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR Elektronické publikace si můžete koupit na adrese prometheus-eknihy.cz.Data z CD, která jsou nedílnou součástí učebnic, naleznete na prometheus-data.cz.Častější informace o novinkách a zajímavostech z nakladatelství naleznete na Facebooku.Nakladatelství Prometheus je členem Koalice učebnicových nakladatelů ČR.NOVINKY NA
E-KNIHÁCHnakladatelství Prometheus

 

                                 KNIŽNÍ NOVINKY

 Nový elektronický doplněk k Fyzice mikrosvěta a STR

 

Doplnili jsme řadu učebnic z fyziky pro gymnázia o další elektronický doplněk. Tentokrát jde o jeden doplněk připravený ke dvěma učebnicím, a to Fyzice mikrosvěta a Speciální teorii relativity. Na webu prometheus-data.cz je mohou stahovat vlastníci stávajících vydání učebnic. Doplněk obsahuje další texty o moderní fyzice, testové otázky, historické poznámky a odkazy na další doporučenou literaturu a videa.

 Písně lidu fyzikálního

J. Obdržálek

 

Zpívejte zábavně fyzikální a geometrické vzorce a poučky! Celkem 39 písniček s notami a akordy, hlavně pro SŠ, s výkladem, rovněž něco i pro ZŠ či VŠ. Od výčtu základních i odvozených jednotek soustavy SI (pro ZŠ a pro SŠ), přes volný pád, páky, zákony zachování, hydrodynamiku, lom světla a čočkovou rovnici, až k entropii, relativitě, nerozlišitelnosti a kvantové fyzice. Navíc všechna Platonova tělesa i každé zvlášť a Eulerova věta o mnohostěnech.

 Matematika pro SŠ – Posloupnosti

O. Odvárko

 

Učebnice zachovává stejný koncept jako ostatní tituly této řady učebnic pro SŠ. Poskytuje základní vědomosti o posloupnostech a jejich vlastnostech, o aritmetické, o geometrické posloupnosti. Značná pozornost je věnována na užití posloupností ve finanční matematice. Závěrečná část pojednává o limitách posloupností a nekonečných řadách. Poznatky jsou prezentovány převážně ukázkovými úlohami a úlohami na procvičení.

Knihu prodáváme jak tištěnou, tak jako e-knihu.

 Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet

P. Pavlíková – F. Procházka 

 

Další díl nové řady učebnic matematiky pro střední školy má opět jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu, pokrývá tematický celek Diferenciální a integrální počet. Učebnice je rozdělena do kapitol Funkce-opakování, Spojitost funkce, Limita funkce, Derivace funkce, Průběh funkce, Primitivní funkce, Určitý integrál.

Knihu prodáváme jak tištěnou, tak jako e-knihu.

 Matematika v příkladech, 1. díl

M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec

Netradičně pojatá sbírka obsahuje skupiny úloh k jednotlivým tématům matematiky (číselné obory a absolutní hodnota reálného čísla; mocniny a odmocniny; výrazy; rovnice, nerovnice a jejich soustavy; funkce; exponenciální funkce; logaritmické funkce; goniometrie) v obdobných variantách A, B, C, D zaměřených zpravidla na jeden jev, případně na několik jevů. Varianta A je řešená a poskytuje obvykle jeden z možných způsobů řešení, který lze využít k řešení úloh variant B, C, D, jejichž výsledky jsou uváděny vždy za řešením úlohy A. Formulace zadání úloh (případně i zápisy řešení a výsledků úloh) jsou v určitých případech záměrně různorodé s ohledem na jejich možný výskyt i v zadáních společné písemné části maturitní zkoušky z matematiky.

Díky takto sestaveným čtveřicím a řešené variantě A je žákům poskytnuta možnost dobře si procvičit dané učivo a osvojit si je. Mohou systematicky a zejména samostatně studovat a připravovat se nejen k maturitní zkoušce z matematiky, ale i k přijímací zkoušce na VŠ.

 

 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)

D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová

Již 2. vydání nově koncipované sbírky obsahuje především úlohy, které vycházejí z běžných životních situací a pobízejí řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na internetu, vymýšlení různých způsobů řešení úloh i experimentování. Sbírka rovněž obsahuje řadu námětů na provádění pokusů, pozorování a realizaci fyzikálních projektů. K řešení zadaných problémů musí žáci používat vědomosti z různých vyučovacích předmětů, při pokusech uplatní i svoje manuální dovednosti. Sbírka má rozsah 200 tiskových stran a je členěna do 9 kapitol. Nedílnou součástí celé sbírky je přiložené CD, které obsahuje výsledky a řešení jednotlivých úloh v rozsahu téměř 120 tiskových stran.Pro správnou funkci stránek je nutné, aby byl v prohlížeči aktivován JavaScript (více informací o nastavení ).