nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník ZŠ – soubor úloh

Cena: 198 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 188
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011480
ISBN: 978-80-7196-432-2

katalog nakladatelství Prometheus
Pracovní sešit je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Obsahuje úlohy k procvičení a upevnění poznatků ze 7. ročníku. Je zařazena řada úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy. Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím. Úlohy mají různou obtížnost a je možné je použít pro ústní i písemné řešení, pro samostatnou i společnou práci, pro práci ve dvojicích i ve skupinách. Pracovní sešit je barevný, jsou v něm zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-28703/2022-4 dne 13. 12. 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011477 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl – Zlomky; celá čísla; racionální čísla cena: 148 Kč  
  1011478 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl – Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta cena: 148 Kč  
  1011479 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl – Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly cena: 148 Kč