nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl – Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta

Cena: 148 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 88
Formát: B5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 1011478
ISBN: 978-80-7196-557-2

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Seznamuje s tím, co je poměr (tvoření kuchařských receptů), přímá a nepřímá úměrnost (trojčlenka) a procenta (úrokové sazby vkladů a úvěrů). Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena řada úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-28703/2022-4 dne 13. 12. 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011477 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl – Zlomky; celá čísla; racionální čísla cena: 148 Kč  
  1011479 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl – Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly cena: 148 Kč  
  1011480 Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník ZŠ – soubor úloh cena: 198 Kč