nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
K. Bartuška
Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity

Cena: 125 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 64
Formát: A5
Vydání: 5.
Obchodní číslo: 9321009
ISBN: 978-80-7196-479-7
Titul je součástí řady: Monotematická řada učebnic fyziky pro gymnázia

Ukázka ke stažení - zde

katalog nakladatelství Prometheus

Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, které jsou zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, k jejichž realizaci učebnice napomáhá.


Zájemci si mohou nově ke knižní podobě učebnice stáhnout elektronický doplněk (ED), který obsahuje řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů z oblasti speciální teorie relativity a fyziky mikrosvěta. ED si mohou stáhnout majitelé tištěné učebnice od 5. vydání. Data elektronického doplňku je možné stáhnout na webu prometheus-data.cz.

V elektronickém doplňku jsou kromě samostatné počítačové aplikace Testové úlohy dále umístěna nejen aktuální zajímavá témata (Gravitační vlny: Einsteinovo obdivuhodné dědictví; Nanotechnologie; Standardní model částicové fyziky), ale i historické poznámky týkající se osobností fyziky, historie objevů a vynálezů z uvedených oblastí, slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů) a bohatý seznam odkazů na elektronické informační zdroje na internetu (animace a modely, videa a filmy).


katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č.j. MSMT-2990/2019-2 dne 21. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Fyzika s dobou platnosti 6 let.