nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie

Cena: 144 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 88
Formát: B5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 1011473
ISBN: 978-80-7196-528-2

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Věnuje se opakování učiva matematiky z 1. stupně ZŠ, nejsou v ní desetinná čísla a zlomky, které se podle RVP na 1. stupni neprobírají. Výklad desetinných čísel je ve 2. dílu učebnice pro 6. ročník. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena řada úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-31076/2021-5 dne 31. 1. 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti tři roky.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011474 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl – Desetinná čísla; dělitelnost cena: 148 Kč  
  1011475 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl – Úhel, trojúhelník; osová souměrnost; krychle a kvádr cena: 148 Kč  
  1011476 Pracovní sešit z matematiky pro 6. ročník ZŠ – soubor úloh cena: 198 Kč