nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl – Úhel, trojúhelník; osová souměrnost; krychle a kvádr

Cena: 148 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 100
Formát: B5
Vydání: 4.
Obchodní číslo: 1011475
ISBN: 978-80-7196-530-5

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Věnuje se geometrii, odhadování a měření velikosti úhlů, jejich sčítání a odčítání. Seznamuje s typy trojúhelníků s jejich výškami a těžnicemi, s osou souměrnosti; rozšiřuje znalosti o krychli a kvádru. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena řada úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-31076/2021-5 dne 31. 1. 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti tři roky.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011473 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie cena: 144 Kč  
  1011474 Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl – Desetinná čísla; dělitelnost cena: 148 Kč  
  1011476 Pracovní sešit z matematiky pro 6. ročník ZŠ – soubor úloh cena: 198 Kč