nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy

Cena: 138 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 100
Formát: B5
Vydání: 2. přepracované
Obchodní číslo: 1011481
ISBN: 978-80-7196-434-6

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Žák se naučí druhou mocninu a druhou odmocninu, Pythagorovu větu, výrazy, mnohočleny. Kapitola 7. rozšiřuje učivo o mocniny s přirozeným mocnitelem. Úlohy ve Cvičeních jsou i v dotiscích aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazeno mnoho úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou zařazeny i nestandardní aplikační úlohy. Učebnice je barevná, jsou v ní fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-1905/2018 dne 22. ledna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011482 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - Lineární rovnice; základy statistiky cena: 135 Kč  
  1011483 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy cena: 135 Kč  
  1011484 Pracovní sešit z matematiky pro 8. ročník ZŠ - soubor úloh cena: 188 Kč