nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Pracovní sešit z matematiky pro 8. ročník ZŠ – soubor úloh

Cena: 198 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 176
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011484
ISBN: 978-80-7196-437-7

katalog nakladatelství Prometheus
Pracovní sešit je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Obsahuje úlohy k procvičení a upevnění poznatků z učiva 8. ročníku, praktické úlohy, nestandardní aplikační úlohy a problémy. Úlohy mají různou obtížnost a je možné je použít pro ústní i písemné řešení, pro samostatnou i společnou práci, pro práci ve dvojicích i ve skupinách. Pracovní sešit je barevný, jsou v něm zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-21633/2023-4 dne 23. 11. 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011481 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy cena: 148 Kč  
  1011482 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky cena: 145 Kč  
  1011483 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy cena: 145 Kč