nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - Lineární rovnice; základy statistiky

Cena: 135 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 84
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011482
ISBN: 978-80-7196-435-3

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Žák se naučí lineární rovnice a důležitá pravidla pro řešení rovnic, jejich použití na příkladech, zvláště úlohy o pohybu a úlohy o společné práci; dále se naučí statistiku (aritmetický průměr, četnost, sloupkové a kruhové diagramy). Praktické úlohy ve Cvičeních ilustrují spojení matematiky s běžnými životními situacemi. Úlohy jsou stručně a jednoduše formulované. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-1905/2018 dne 22. ledna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011481 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy cena: 138 Kč  
  1011483 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy cena: 135 Kč  
  1011484 Pracovní sešit z matematiky pro 8. ročník ZŠ - soubor úloh cena: 188 Kč