nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky

Cena: 145 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 84
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011482
ISBN: 978-80-7196-435-3

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Žák se naučí lineární rovnice a důležitá pravidla pro řešení rovnic, jejich použití na příkladech, zvláště úlohy o pohybu a úlohy o společné práci; dále se naučí statistiku (aritmetický průměr, četnost, sloupkové a kruhové diagramy). Praktické úlohy ve Cvičeních ilustrují spojení matematiky s běžnými životními situacemi. Úlohy jsou stručně a jednoduše formulované. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-21633/2023-4 dne 23. 11. 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011481 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy cena: 148 Kč  
  1011483 Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy cena: 145 Kč  
  1011484 Pracovní sešit z matematiky pro 8. ročník ZŠ – soubor úloh cena: 198 Kč