SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
A. Šarounová a kol.
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
9511158  Matematika 6, 1. díl   129 Kč   ks
9511160  Matematika 6, 2. díl   129 Kč   ks
9711275  Matematika 7, 1. díl   132 Kč   ks
9711276  Matematika 7, 2. díl   132 Kč   ks
9711277  Matematika 8, 1. díl   129 Kč   ks
9711278  Matematika 8, 2. díl   129 Kč   ks
9711279  Matematika 9, 1. díl   129 Kč   ks
9711280  Matematika 9, 2. díl   129 Kč   ks
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
6. ročník
1011473  Učebnice, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie   144 Kč   ks
1011474  Učebnice, 2. díl – Desetinná čísla; dělitelnost   148 Kč   ks
1011475  Učebnice, 3. díl – Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr   148 Kč   ks
1011476  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
7. ročník
1011477  Učebnice, 1. díl – Zlomky; celá čísla; racionální čísla   148 Kč   ks
1011478  Učebnice, 2. díl – Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta   148 Kč   ks
1011479  Učebnice, 3. díl – Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly   148 Kč   ks
1011480  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
8. ročník
1011481  Učebnice, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy   148 Kč   ks
1011482  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky   145 Kč   ks
1011483  Učebnice, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy   145 Kč   ks
1011484  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
9. ročník
1011485  Učebnice, 1. díl – Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy   148 Kč   ks
1011486  Učebnice, 2. díl – Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce   145 Kč   ks
1011487  Učebnice, 3. díl – Finanční matematika   145 Kč   ks
1011488  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
Doprodej titulů původního dvoubarevného vydání
8. ročník
9711261  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky
O. Odvárko – J. Kadleček
  86 Kč   ks
J. Nechvátalová – P. Krupka – M. Jedličková
Pracovní sešity z matematiky pro ZŠ
0711422  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ – Dělitelnost   123 Kč   ks
0711424  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ – Desetinná čísla   146 Kč   ks
Rýsování
9611223  Základy rýsování pro ZŠ
J. Kadleček – Š. Gergelitsová
  114 Kč   ks
J. Herman a kol.
Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií
prima
9411020  Úvodní opakování   150 Kč   ks
9711282  Kladná a záporná čísla   140 Kč   ks
9411021  Dělitelnost   136 Kč   ks
9411022  Osová a středová souměrnost   136 Kč   ks
sekunda
9411023  Racionální čísla. Procenta   140 Kč   ks
9411024  Trojúhelníky a čtyřúhelníky   140 Kč   ks
9411025  Hranoly   136 Kč   ks
9511127  Výrazy 1   140 Kč   ks
tercie
9511128  Rovnice a nerovnice   136 Kč   ks
9511129  Kruhy a válce   136 Kč   ks
9511130  Úměrnosti   136 Kč   ks
9511193  Výrazy 2   136 Kč   ks
9511131  Geometrické konstrukce   136 Kč   ks
kvarta
9511194  Rovnice a jejich soustavy   136 Kč   ks
9511195  Funkce   140 Kč   ks
9511196  Podobnost a funkce úhlu   145 Kč   ks
9511197  Jehlany a kužely   140 Kč   ks
Sbírky úloh
9411037  Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
F. Běloun a kol.
  186 Kč   ks
9811291  Sbírka úloh pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky VG, 1. díl
P. Krupka
  316 Kč   ks
9811290  Sbírka úloh pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky VG, 2. díl
P. Krupka
  252 Kč   ks
9431041  Mozaika matematických úloh
J. Mída
  36 Kč   ks
9431042  Díváme se kolem sebe
J. Mída
  36 Kč   ks
0031331  Matematické příběhy z korespondenčních seminářů
J. Zhouf a kol.
  172 Kč   ks
9331011  Mám to dobře? (2. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
9331012  Mám to dobře? (3. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
Příprava na přijímací zkoušky
0111358  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 9. ročník
P. Husar
  218 Kč   ks
0311371  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář písemek pro 7. a 8. ročník ZŠ
P. Husar
  212 Kč   ks
Příručky pro učitele
0531399  Postavení matematiky ve ŠVP pro základní vzdělávání
E. Fuchs – A. Hošpesová – H. Lišková
  129 Kč   ks
Tato kniha vychází pouze v elektronické podobě
0531404  Knížka pro učitele ke ŠVP na 2. stupni ZŠ – pouze jako E-KNIHA
O. Odvárko – J. Kadleček
  --- Kč   ks
I. Bušek – V. Väterová – M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 6. až 9. ročník základní školy
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0811463  Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
0911464  Sbírka úloh z matematiky pro 7. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
0911465  Sbírka úloh z matematiky pro 8. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
0911466  Sbírka úloh z matematiky pro 9. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
Přehled
0011329  Přehled matematiky pro základní školu a VG
O. Odvárko – J. Kadleček
  278 Kč   ks

 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus