SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – střední školy
Sbírky úloh pro gymnázia
9531110  Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
F. Janeček
  188 Kč   ks
9521188  Úlohy z finanční matematiky pro SŠ – také E-KNIHA
O. Odvárko
  166 Kč   ks
0521390  Matematická cvičení pro střední školy
D. Hrubý
  198 Kč   ks
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  406 Kč   ks
0031323  Sbírka řešených úloh – Středoškolská matematika pod mikroskopem
E. Calda
  162 Kč   ks
Tato řada vychází i v elektronické podobě
9521189  Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce – také E-KNIHA
O. Odvárko
  119 Kč   ks
9621228  Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie – také E-KNIHA
O. Odvárko
  88 Kč   ks
9621227  Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady – také E-KNIHA
O. Odvárko
  88 Kč   ks
9621206  Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie – také E-KNIHA
I. Bušek
  114 Kč   ks
M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec
Matematika v příkladech
1121491  Matematika v příkladech, 1. díl   374 Kč   ks
1121492  Matematika v příkladech, 2. díl *)   --- Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
0821461  Funkce – výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + příručka)
L. Zbranková
  128 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9421090  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
M. Hudcová – L. Kubičíková
  278 Kč   ks
9621216  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
M. Hudcová – L. Kubičíková
  319 Kč   ks
9421109  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1. část
F. Jirásek a kol.
  212 Kč   ks
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 2. část (kniha + CD)
F. Jirásek a kol.
  252 Kč   ks
1321495  Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
J. Robová a kol.
  212 Kč   ks
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9531143  Přehled středoškolské matematiky
J. Polák
  396 Kč   ks
9431076  Středoškolská matematika v úlohách I
J. Polák
  318 Kč   ks
9531122  Středoškolská matematika v úlohách II
J. Polák
  458 Kč   ks
9721284  Řešené maturitní úlohy z matematiky
I. Bušek
  342 Kč   ks
9731246  Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Petáková
  324 Kč   ks
9531142  Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy
J. Kubát
  178 Kč   ks
0121337  Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Kubát
  332 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus