SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
A. Šarounová a kol.
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
9511158  Matematika 6, 1. díl   129 Kč   ks
9511160  Matematika 6, 2. díl   129 Kč   ks
9711275  Matematika 7, 1. díl   132 Kč   ks
9711276  Matematika 7, 2. díl   132 Kč   ks
9711277  Matematika 8, 1. díl   129 Kč   ks
9711278  Matematika 8, 2. díl   129 Kč   ks
9711279  Matematika 9, 1. díl   129 Kč   ks
9711280  Matematika 9, 2. díl   129 Kč   ks
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
6. ročník
1011473  Učebnice, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie   144 Kč   ks
1011474  Učebnice, 2. díl – Desetinná čísla; dělitelnost   148 Kč   ks
1011475  Učebnice, 3. díl – Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr   148 Kč   ks
1011476  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
7. ročník
1011477  Učebnice, 1. díl – Zlomky; celá čísla; racionální čísla   148 Kč   ks
1011478  Učebnice, 2. díl – Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta   148 Kč   ks
1011479  Učebnice, 3. díl – Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly   148 Kč   ks
1011480  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
8. ročník
1011481  Učebnice, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy   148 Kč   ks
1011482  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky   145 Kč   ks
1011483  Učebnice, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy   145 Kč   ks
1011484  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
9. ročník
1011485  Učebnice, 1. díl – Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy   148 Kč   ks
1011486  Učebnice, 2. díl – Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce   145 Kč   ks
1011487  Učebnice, 3. díl – Finanční matematika   145 Kč   ks
1011488  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
Doprodej titulů původního dvoubarevného vydání
8. ročník
9711261  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky
O. Odvárko – J. Kadleček
  86 Kč   ks
J. Nechvátalová – P. Krupka – M. Jedličková
Pracovní sešity z matematiky pro ZŠ
0711422  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ – Dělitelnost   123 Kč   ks
0711424  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ – Desetinná čísla   146 Kč   ks
Rýsování
9611223  Základy rýsování pro ZŠ
J. Kadleček – Š. Gergelitsová
  114 Kč   ks
Příručky pro učitele
0531399  Postavení matematiky ve ŠVP pro základní vzdělávání
E. Fuchs – A. Hošpesová – H. Lišková
  129 Kč   ks
Tato kniha vychází pouze v elektronické podobě
0531404  Knížka pro učitele ke ŠVP na 2. stupni ZŠ – pouze jako E-KNIHA
O. Odvárko – J. Kadleček
  --- Kč   ks

 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus