SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
E. Hejnová a kol.
Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ
0811451  Měření fyzikálních veličin (CD)   100 Kč   ks
0811452  Vlastnosti látek a těles (CD)   100 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  228 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   220 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  406 Kč   ks
0821461  Funkce – výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + příručka)
L. Zbranková
  128 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 2. část (kniha + CD)
F. Jirásek a kol.
  252 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9321007  Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)
O. Lepil
  165 Kč   ks
Přehled
9531144  Přehled středoškolské fyziky (kniha + CD)
E. Svoboda a kol.
  416 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
1411496  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová
  214 Kč   ks

 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus