SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus



Jak objednávat  
Fyzika pro ZŠ - Doplňující literatura
E. Hejnová a kol.
Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ
0811451  Měření fyzikálních veličin (CD)   960 Kč   ks
0811452  Vlastnosti látek a těles (CD)   960 Kč   ks
0000804  Soubor 2 CD - Měření fyzikálních veličin + Vlastnosti látek a těles (CD)   960 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
P. Husar
Velké knihy matematických písemných prací pro 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
0711440  Velká kniha matematických písemných prací pro 6. ročník a primu (kniha +CD) *)   --- Kč   ks
0711442  Velká kniha matematických písemných prací pro 7. ročník a sekundu (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
0711444  Velká kniha matematických písemných prací pro 8. ročník a tercii (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
0711446  Velká kniha matematických písemných prací pro 9. ročník a kvartu (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  194 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   198 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  390 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, II. část (knížka + CD)
F. Jirásek a kol.
  228 Kč   ks
 
Deskriptivní geometrie – střední školy
Učebnice
0321376  Deskriptivní geometrie pro střední školy (kniha + CD)
E. Pomykalová
  398 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9321004  Fyzika pro gymnázia – Mechanika (kniha + CD)
E. Svoboda - M. Bednařík - M. Široká
  196 Kč   ks
9421078  Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika (kniha + CD)
E. Svoboda - K. Bartuška
  180 Kč   ks
9321007  Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)
O. Lepil
  136 Kč   ks
9421079  Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (kniha + CD)
O. Lepil - P. Šedivý
  196 Kč   ks
9421080  Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)
O. Lepil
  176 Kč   ks
Učebnice pro SŠ s nižší hodinovou dotací
9421083  Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)
O. Lepil a kol.
  216 Kč   ks
9321008  Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)
O. Lepil a kol.
  218 Kč   ks
Sbírky úloh
9521121  Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (kniha + CD)
O. Lepil - M. Bednařík - M. Široká
  282 Kč   ks
Přehled
9531144  Přehled středoškolské fyziky (kniha + CD)
E. Svoboda a kol.
  398 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
1411496  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková - V. Karásková - B. Kroupová
  192 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus