SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
E. Hejnová a kol.
Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ
0811451  Měření fyzikálních veličin (CD)   960 Kč   ks
0811452  Vlastnosti látek a těles (CD)   960 Kč   ks
0000804  Soubor 2 CD – Měření fyzikálních veličin + Vlastnosti látek a těles (CD)   960 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
P. Husar
Velké knihy matematických písemných prací pro 6. až 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
0711440  Velká kniha matematických písemných prací pro 6. ročník a primu (kniha +CD) *)   --- Kč   ks
0711442  Velká kniha matematických písemných prací pro 7. ročník a sekundu (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
0711444  Velká kniha matematických písemných prací pro 8. ročník a tercii (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
0711446  Velká kniha matematických písemných prací pro 9. ročník a kvartu (kniha + CD) *)   --- Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  228 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   220 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  406 Kč   ks
0821461  Funkce – výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + příručka)
L. Zbranková
  128 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 2. část (kniha + CD)
F. Jirásek a kol.
  252 Kč   ks
 
Deskriptivní geometrie – střední školy
Učebnice
0321376  Deskriptivní geometrie pro střední školy (kniha + CD)
E. Pomykalová
  398 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9321007  Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)
O. Lepil
  165 Kč   ks
Učebnice pro SŠ s nižší hodinovou dotací
9321008  Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)
O. Lepil a kol.
  254 Kč   ks
Přehled
9531144  Přehled středoškolské fyziky (kniha + CD)
E. Svoboda a kol.
  416 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
1411496  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová
  214 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus