SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421068  Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
I. Bušek - E. Calda
  142 Kč   ks
9421069  Matematika pro gymnázia – Planimetrie
E. Pomykalová
  145 Kč   ks
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  186 Kč   ks
9421071  Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
E. Calda - V. Dupač
  142 Kč   ks
9421072  Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla
E. Calda
  134 Kč   ks
9421093  Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
J. Charvát - J. Zhouf - L. Boček
  145 Kč   ks
9421094  Matematika pro gymnázia – Goniometrie
O. Odvárko
  134 Kč   ks
9421095  Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady
O. Odvárko
  132 Kč   ks
9421073  Matematika pro gymnázia – Stereometrie
E. Pomykalová
  145 Kč   ks
9421096  Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet
D. Hrubý - J. Kubát
  145 Kč   ks
9421104  Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
M. Kočandrle - L. Boček
  145 Kč   ks
Učebnice matematiky pro SŠ
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0621413  Matematika pro SOŠ - Základní poznatky - také E-KNIHA
O. Odvárko
  174 Kč   ks
0621414  Matematika pro SŠ - Rovnice a nerovnice - také E-KNIHA
O. Odvárko
  182 Kč   ks
0621415  Matematika pro SOŠ - Planimetrie - také E-KNIHA
J. Molnár
  164 Kč   ks
0621416  Matematika pro SŠ - Funkce - také E-KNIHA
O. Odvárko
  192 Kč   ks
0621417  Matematika pro SŠ - Stereometrie *)
J. Molnár
  --- Kč   ks
0621418  Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika - také E-KNIHA
J. Robová - E. Calda - M. Hála - F. Procházka
  208 Kč   ks
0621419  Matematika pro SŠ - Analytická geometrie *)
J. Robová
  --- Kč   ks
0621420  Matematika pro SŠ - Posloupnosti a řady, finanční matematika *)
O. Odvárko
  --- Kč   ks
0621421  Matematika pro SŠ - Diferenciální a integrální počet *)
P. Pavlíková - F. Procházka
  --- Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   194 Kč   ks
9521125  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl   150 Kč   ks
9521126  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3. díl   150 Kč   ks
9621224  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 4. díl   150 Kč   ks
Učebnice pro SOŠ a studijní obory SOU
9421091  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
E. Calda a kol.
  138 Kč   ks
9421092  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 2. část
O. Odvárko a kol.
  136 Kč   ks
9621209  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část
O. Odvárko - J. Řepová
  136 Kč   ks
9621210  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 4. část
O. Petránek a kol.
  136 Kč   ks
9721281  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část
J. Kolouchová - J. Řepová - V. Šobr
  138 Kč   ks
0121334  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika
O. Odvárko
  136 Kč   ks
 
9421074  Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy
J. Kadleček
  144 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro dvouleté a tříleté obory SOU
0021324  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl   158 Kč   ks
0021325  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 2. díl   152 Kč   ks
0021326  Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU, 3. díl   152 Kč   ks
Příručky pro učitele
0531402  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu
E. Fuchs - D. Hrubý
  152 Kč   ks
0531401  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ
E. Fuchs - F. Procházka - M. Staněk
  188 Kč   ks
0531400  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOU
E. Fuchs - H. Binterová
  152 Kč   ks
Standardy
9531205  Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště
E. Fuchs - H. Binterová - A. Fridrichová - V. Miklasová
  112 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
9531110  Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
F. Janeček
  148 Kč   ks
9521189  Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce
O. Odvárko
  104 Kč   ks
9621228  Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie
O. Odvárko
  75 Kč   ks
9621227  Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady
O. Odvárko
  75 Kč   ks
9621206  Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie
I. Bušek
  94 Kč   ks
9521188  Úlohy z finanční matematiky pro střední školy
O. Odvárko
  150 Kč   ks
0521390  Matematická cvičení pro střední školy
D. Hrubý
  186 Kč   ks
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  390 Kč   ks
0821461  DOČASNĚ NEDOSTUPNÝ - Funkce - výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + příručka)
L. Zbranková
  128 Kč   ks
0031323  Sbírka řešených úloh - Středoškolská matematika pod mikroskopem
E. Calda
  146 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9421090  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
M. Hudcová - L. Kubičíková
  235 Kč   ks
9621216  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
M. Hudcová - L. Kubičíková
  272 Kč   ks
9421109  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, I. část
F. Jirásek a kol.
  184 Kč   ks
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, II. část (knížka + CD)
F. Jirásek a kol.
  222 Kč   ks
1321495  Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
J. Robová a kol.
  195 Kč   ks
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9531143  Přehled středoškolské matematiky
J. Polák
  368 Kč   ks
9431076  Středoškolská matematika v úlohách I
J. Polák
  298 Kč   ks
9531122  Středoškolská matematika v úlohách II
J. Polák
  436 Kč   ks
9721284  Řešené maturitní úlohy z matematiky
I. Bušek
  296 Kč   ks
9731246  Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Petáková
  282 Kč   ks
9531142  Maturitní minimum - sbírka úloh z matematiky pro střední školy
J. Kubát
  150 Kč   ks
0121337  Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Kubát
  270 Kč   ks
0121342  Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky
J. Zhouf a kol.
  158 Kč   ks
Doplňující literatura
0031321  Deset geometrických transformací
F. Kuřina
  170 Kč   ks
Knihy již nebudeme vydávat v tištěné podobě.
9431077  Středoškolská matematika ve vzorcích a větách
I. Bušek
  --- Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus