SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421068  Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
I. Bušek - E. Calda
  148 Kč   ks
9421069  Matematika pro gymnázia – Planimetrie
E. Pomykalová
  152 Kč   ks
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  194 Kč   ks
9421071  Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
E. Calda - V. Dupač
  148 Kč   ks
9421072  Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla
E. Calda
  140 Kč   ks
9421093  Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
J. Charvát - J. Zhouf - L. Boček
  150 Kč   ks
9421094  Matematika pro gymnázia – Goniometrie
O. Odvárko
  140 Kč   ks
9421095  Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady
O. Odvárko
  138 Kč   ks
9421073  Matematika pro gymnázia – Stereometrie
E. Pomykalová
  152 Kč   ks
9421096  Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet
D. Hrubý - J. Kubát
  150 Kč   ks
9421104  Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
M. Kočandrle - L. Boček
  150 Kč   ks
Učebnice matematiky pro SŠ
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0621413  Matematika pro SŠ - Základní poznatky - také E-KNIHA
O. Odvárko
  180 Kč   ks
0621414  Matematika pro SŠ - Rovnice a nerovnice - také E-KNIHA
O. Odvárko
  188 Kč   ks
0621415  Matematika pro SOŠ - Planimetrie - také E-KNIHA
J. Molnár
  170 Kč   ks
0621416  Matematika pro SŠ - Funkce - také E-KNIHA
O. Odvárko
  198 Kč   ks
0621417  Matematika pro SŠ - Stereometrie  *)
J. Molnár
  --- Kč   ks
0621418  Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika - také E-KNIHA
J. Robová - E. Calda - M. Hála - F. Procházka
  214 Kč   ks
0621419  Matematika pro SŠ - Analytická geometrie  *)
J. Robová
  --- Kč   ks
0621420  Matematika pro SŠ - Posloupnosti a řady, finanční matematika  *)
O. Odvárko
  --- Kč   ks
0621421  Matematika pro SŠ - Diferenciální a integrální počet - také E-KNIHA
P. Pavlíková - F. Procházka
  220 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   198 Kč   ks
9521125  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl   154 Kč   ks
9521126  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3. díl   154 Kč   ks
9621224  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 4. díl   154 Kč   ks
Učebnice pro SOŠ a studijní obory SOU
9421091  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
E. Calda a kol.
  144 Kč   ks
9421092  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 2. část
O. Odvárko a kol.
  142 Kč   ks
9621209  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část
O. Odvárko - J. Řepová
  142 Kč   ks
9621210  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 4. část
O. Petránek a kol.
  142 Kč   ks
9721281  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část
J. Kolouchová - J. Řepová - V. Šobr
  144 Kč   ks
0121334  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika
O. Odvárko
  142 Kč   ks
 
9421074  Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy
J. Kadleček
  144 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro dvouleté a tříleté obory SOU
0021324  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl   164 Kč   ks
0021325  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 2. díl   158 Kč   ks
0021326  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 3. díl   158 Kč   ks
Příručky pro učitele
0531402  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu
E. Fuchs - D. Hrubý
  152 Kč   ks
0531401  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ
E. Fuchs - F. Procházka - M. Staněk
  188 Kč   ks
0531400  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOU
E. Fuchs - H. Binterová
  152 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
9531110  Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
F. Janeček
  156 Kč   ks
9521188  Úlohy z finanční matematiky pro střední školy
O. Odvárko
  156 Kč   ks
0521390  Matematická cvičení pro střední školy
D. Hrubý
  186 Kč   ks
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  390 Kč   ks
0031323  Sbírka řešených úloh - Středoškolská matematika pod mikroskopem
E. Calda
  152 Kč   ks
Tato řada vychází i v elektronické podobě
9521189  Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce - také E-KNIHA
O. Odvárko
  104 Kč   ks
9621228  Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie - také E-KNIHA
O. Odvárko
  75 Kč   ks
9621227  Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady - také E-KNIHA
O. Odvárko
  75 Kč   ks
9621206  Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie - také E-KNIHA
I. Bušek
  98 Kč   ks
M. Hudcová - L. Kubičíková - T. Hudec
Matematika v příkladech
1121491  Matematika v příkladech, 1. díl   348 Kč   ks
1121492  Matematika v příkladech, 2. díl *)   --- Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9421090  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
M. Hudcová - L. Kubičíková
  242 Kč   ks
9621216  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
M. Hudcová - L. Kubičíková
  282 Kč   ks
9421109  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, I. část
F. Jirásek a kol.
  190 Kč   ks
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, II. část (knížka + CD)
F. Jirásek a kol.
  228 Kč   ks
1321495  Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
J. Robová a kol.
  199 Kč   ks
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9531143  Přehled středoškolské matematiky
J. Polák
  376 Kč   ks
9431076  Středoškolská matematika v úlohách I
J. Polák
  298 Kč   ks
9531122  Středoškolská matematika v úlohách II
J. Polák
  436 Kč   ks
9721284  Řešené maturitní úlohy z matematiky
I. Bušek
  304 Kč   ks
9731246  Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Petáková
  288 Kč   ks
9531142  Maturitní minimum - sbírka úloh z matematiky pro střední školy
J. Kubát
  158 Kč   ks
0121337  Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Kubát
  276 Kč   ks
0121342  Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky
J. Zhouf a kol.
  158 Kč   ks
Doplňující literatura
0031321  Deset geometrických transformací
F. Kuřina
  176 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus