SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Matematika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421068  Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
I. Bušek – E. Calda
  178 Kč   ks
9421069  Matematika pro gymnázia – Planimetrie
E. Pomykalová
  182 Kč   ks
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  228 Kč   ks
9421071  Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
E. Calda – V. Dupač
  178 Kč   ks
9421072  Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla
E. Calda
  170 Kč   ks
9421093  Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
J. Charvát – J. Zhouf – L. Boček
  181 Kč   ks
9421094  Matematika pro gymnázia – Goniometrie
O. Odvárko
  170 Kč   ks
9421095  Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady
O. Odvárko
  168 Kč   ks
9421073  Matematika pro gymnázia – Stereometrie
E. Pomykalová
  182 Kč   ks
9421096  Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet
D. Hrubý – J. Kubát
  181 Kč   ks
9421104  Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
M. Kočandrle – L. Boček
  181 Kč   ks
Učebnice matematiky pro SŠ
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0621413  Matematika pro SŠ – Základní poznatky – také E-KNIHA
O. Odvárko
  202 Kč   ks
0621414  Matematika pro SŠ – Rovnice a nerovnice – také E-KNIHA
O. Odvárko
  209 Kč   ks
0621415  Matematika pro SŠ – Planimetrie – také E-KNIHA
J. Molnár
  192 Kč   ks
0621416  Matematika pro SŠ – Funkce – také E-KNIHA
O. Odvárko
  222 Kč   ks
0621417  Matematika pro SŠ – Stereometrie  *)
J. Molnár a kol.
  --- Kč   ks
0621418  Matematika pro SŠ – Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika – také E-KNIHA
J. Robová – E. Calda – M. Hála – F. Procházka
  238 Kč   ks
0621419  Matematika pro SŠ – Analytická geometrie  *)
J. Robová
  --- Kč   ks
0621420  Matematika pro SŠ – Posloupnosti – také E-KNIHA
O. Odvárko
  214 Kč   ks
0621421  Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet – také E-KNIHA
P. Pavlíková – F. Procházka
  244 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   220 Kč   ks
9521125  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl   174 Kč   ks
9521126  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3. díl   174 Kč   ks
9621224  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 4. díl   174 Kč   ks
Učebnice pro SOŠ a studijní obory SOU
9421091  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
E. Calda a kol.
  162 Kč   ks
9421092  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 2. část
O. Odvárko a kol.
  160 Kč   ks
9621209  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část
O. Odvárko – J. Řepová
  160 Kč   ks
9621210  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 4. část
O. Petránek a kol.
  160 Kč   ks
9721281  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část
J. Kolouchová – J. Řepová – V. Šobr
  162 Kč   ks
0121334  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika
O. Odvárko
  160 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro dvouleté a tříleté obory SOU
0021324  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl   184 Kč   ks
0021325  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 2. díl   178 Kč   ks
0021326  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 3. díl   178 Kč   ks
Příručky pro učitele
0531402  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu
E. Fuchs – D. Hrubý
  162 Kč   ks
0531401  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ
E. Fuchs – F. Procházka – M. Staněk
  199 Kč   ks
0531400  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOU
E. Fuchs – H. Binterová
  162 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
9531110  Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
F. Janeček
  188 Kč   ks
9521188  Úlohy z finanční matematiky pro SŠ – také E-KNIHA
O. Odvárko
  166 Kč   ks
0521390  Matematická cvičení pro střední školy
D. Hrubý
  198 Kč   ks
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  406 Kč   ks
0031323  Sbírka řešených úloh – Středoškolská matematika pod mikroskopem
E. Calda
  162 Kč   ks
Tato řada vychází i v elektronické podobě
9521189  Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce – také E-KNIHA
O. Odvárko
  119 Kč   ks
9621228  Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie – také E-KNIHA
O. Odvárko
  88 Kč   ks
9621227  Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady – také E-KNIHA
O. Odvárko
  88 Kč   ks
9621206  Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie – také E-KNIHA
I. Bušek
  114 Kč   ks
M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec
Matematika v příkladech
1121491  Matematika v příkladech, 1. díl   374 Kč   ks
1121492  Matematika v příkladech, 2. díl *)   --- Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
0821461  Funkce – výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + příručka)
L. Zbranková
  128 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9421090  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
M. Hudcová – L. Kubičíková
  278 Kč   ks
9621216  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
M. Hudcová – L. Kubičíková
  319 Kč   ks
9421109  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1. část
F. Jirásek a kol.
  212 Kč   ks
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 2. část (kniha + CD)
F. Jirásek a kol.
  252 Kč   ks
1321495  Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
J. Robová a kol.
  212 Kč   ks
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9531143  Přehled středoškolské matematiky
J. Polák
  396 Kč   ks
9431076  Středoškolská matematika v úlohách I
J. Polák
  318 Kč   ks
9531122  Středoškolská matematika v úlohách II
J. Polák
  458 Kč   ks
9721284  Řešené maturitní úlohy z matematiky
I. Bušek
  342 Kč   ks
9731246  Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Petáková
  324 Kč   ks
9531142  Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy
J. Kubát
  178 Kč   ks
0121337  Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Kubát
  332 Kč   ks
Doplňující literatura
0031321  Deset geometrických transformací
F. Kuřina
  186 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus